Informácie


Naše pracovisko sa nachádza vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Kontakt


+
Náš nový produkt image

Náš nový security systém Ainalytics bol navrhnutý ako jednoduché, avšak profesionálne a dostupné riešenie pre zlepšenie Vášho súkromia a bezpečnosti majetku.

Jeho rôznorodé využitie siaha od monitorovania okolia, počítania objektov v zábere, detekcie nečakaných udalostí a ďalších funkcií. Veľkou výhodou produktu je jeho možnosť inštalácie do existujúceho IP kamerového systému.

Pre plnohodnotné využitie funkcii nie sú potrebné špeciálne a neraz nákladné analytické kamery. Náš produkt je bez licenčných poplatkov, čím sa stáva výborným, vysoko výkonným a dostupným pomocníkom.

Bezkontaktný systém pre meranie telesnej teploty

Všetci s nádejou sledujeme postupné uvoľňovanie opatrení spojených s COVID-19 a pripravujeme sa na návrat k plnohodnotnému podnikaniu. Zároveň si uvedomujeme, že tento návrat bude spojený jednak s realizáciou opatrení nariadených Ústredným krízovým štábom ako aj s realizáciou opatrení, ktoré sa ukázali ako racionálne pre fungovanie aj v normálnych, "nekrízových", podmienkach. Realizácia aj toho najjednoduchšieho opatrenia je však vždy spojená s potrebou financií, čo nie je vždy jednoduché. Najmä v terajšej situácii, kedy na niekoľko mesiacov bolo obdobie na kumuláciu zdrojov pre budúce investície mimoriadne nepriaznivé. Prichádzame na trh s komplexným riešením, ktoré Vám pomôže:

  • Pripraviť Vaše podnikanie na činnosť v podmienkach zabezpečujúcich ochranu zdravia Vašich zamestnancov, Vašich zákazníkov, Vašich návštevníkov a alebo Vašich klientov.
  • Odskúšať si fungovanie tohto systému spôsobom try & buy - systém Vám bezplatne nainštalujeme a môžete si ho nezáväzne odskúšať vo Vašich prevádzkových podmienkach
  • Financie, potrebné na realizáciu týchto opatrení, Vám umožníme rozložiť v čase tak, ako sa bude Vaše podnikanie vracať na pôvodnú úroveň.

Cool / Innovative / Creative

Ab0ut Us

O nás


Sme spoločnosť pôsobiaca na Slovensku, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti návrhu, implementácie a nasadenia IT riešení. Naši pracovníci sa počas viac ako 20 ročnej praxe podieľali na riešeniach pre množstvo zákazníkov v komerčnom a verejnom sektore doma aj v zahraničí. Špecializujeme sa na nasledujúce techologické oblasti.

Enterprise architektúra

Návrh systémov s využitím architektonického rámca TOGAF. Notácie UML, Archimate, BPMN.

image image

Vývoj softvéru

Agilný vývoj s CI/CD Gitlab. Fronted - Angular, Backend - Python.

image image image

Prevádzka

Predovšetkým pre oblasť Machine learning/AI - nasadenia v google/azure cloude v prostredí docker/kubernetes s využitím GPU akcelerácie.

image image

IOT riešenia

Návrh a prevádzka riešení v sieti SigFox a LoRa.

image image image
S3rv1c3s

Služby


Ak Vás zaujalo naše portfolio, alebo potrebujete pomôct/poradiť s technológiami s ktorými pracujeme, tak nás neváhajte kontaktovať.


Chcem vedieť viac!

Konzultačné služby

Služby spojené s pripravou a návrhom komplexných informačných systémov. Služby tiež zahrňujú prípravu štúdii uskutočniteľosti ako aj architektonický dohľad pracovníkmi certfikovanými na TOGAF 9 a Archimate.

Machine learning/AI computer vision

Riešenia pre analýzu obrazových/video vstupov s využitím strojového učenia, umelej inteligencie.

IOT

Riešenia pre internet vecí. Termografické a video zariadenia.

P0rtf0l10

Portfolio


Informácie o niektorých realizovaných projektoch

V1d30 Pr0m0

Video ukážky

Zaujímavosti z našej práce.

0ur Cl13nts

Naši klienti


C0nt4ct

Kontakt


  • IČO: 36281034
  • IČ DPH: SK2022463619
  • DIČ: 2022463619

Vedecký park, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovensko

sales@optimaideas.com

Follow Us: