AI see you

Smart security solution

Vytvárame produkty, ktoré umožňujú:
 • Samostatne analyzovať video vstupy v reálnom čase s využitím umelej inteligencie (Deep learning)
 • Typy analýz
  • Detekcia pohybu
  • Detekcia objektov (object detection)
  • Sledovanie pohybu objektov (object tracking)
  • Rozpoznávanie objektov (object recognition)
 • Zistenia
  • sú archivované
  • sú zasielané formou krátkych notifikačných správ
  • sú dostupné cez web rozhranie, alebo API rozhranie